Kraty

Zgrzewane

Kraty Zgrzewane

Kraty zgrzewane powstają z wcześniej wyprodukowanych mat pomostowych zgrzewanych.
Maty rozcina się na konkretne wymiary standardowe np. 500x1000; 1000x1000 ;1200x1000 i inne w typoszeregu lub na konkretne wymiary wg specyfikacji klienta.
Następnym etapem produkcji jest obramowanie krat po obwodzie i poddanie procesowi cynkowania ogniowego według normy PN EN ISO 1461.
Proces cynkowania zapewnia odporność na korozję i trwałość krat na wiele lat użytkowania.
W zależności od obciążenia jakie krata ma przenosić, projektuje się różne przekroje płaskownika nośnego i wielkości oczek.
Standardowe przekroje płaskownika krat pomostowych to 25x2, 25x3, 30x2, 30x3, 35x3, 40x2, 40x3, 40x4, 40x5, 50x3, 50x4, 50x5, 60x4, 60x2, 70x5 mm.
Standardowy rozstaw płaskowników krat pomostowych to pomiędzy płaskownikami 34,3 mm w osi materiału, a pomiędzy prętami 38,1; 50,8 i 76 mm w osi materiału.
Daje to oczka 34x38, 34x51 i 34x76 mm w osi materiału.
Oczka w prześwicie to odpowiednio ok. .32x33, 32x46 i 32x71 mm
Długość płaskownika nośnego powinna odpowiadać rozpiętości podpór (belek) konstrukcji nośnej i standardowo oznaczana jest jako „L”.
Drugim wymiarem jest szerokość kraty „B” czyli długość pręta łączącego. Jest to wymiar nie nośny.
Na etapie planowania zaleca się projektowania pomostów z krat o szerokości B=1000 mm + wymiar wynikowy.
Takie rozplanowanie obniża koszty zamawianych krat pomostowych.
Zastosowanie krat:

  • pomosty robocze,
  • pomosty ciągów technologicznych,
  • przykrycia kanałów diagnostycznych,
  • schody przeciwpożarowe,
  • rampy najazdowe,
  • przykrycia włazów,
  • wypełnienia regałów.
W celu ustalenia parametrów technicznych zapraszamy do kontaktu z działem handlowym.

Opinie klientów